Bij DOCA willen we jullie deskundigheid in het omgaan met kinderen en jongere verder helpen ontplooien, ontwikkelen, op een creatieve en actieve manier!

We trachten steeds procesmatig te werken

  • We behouden de juiste focus

  • We streven naar constructieve tools en goede vaardigheden

  • Datgene wat niet goed zichtbaar is stellen we scherp

  • We nemen deelnemers mee in een ontwikkelingsbad

  • We fixeren hierbij de positieve, belangrijke vaardigheden en aanwezige sterktes

DOCA

D: deskundigheid en professionaliteit. We werken met kinderen en jongeren en dit vertrekt vanuit een persoonlijk engagement en een sterke betrokkenheid op jongeren.

Toch is hierbij een sterke nood aan methodisch handelen en deskundigheid.

DOCA

O: we willen jullie ondersteunen in het ontwikkelen van een beleid en een visie op zorg. We zijn steeds gericht op de ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingskansen bij de kinderen en jongeren zelf

DOCA

C: Communicatie staat centraal. Zowel in het vormingsaanbod, als in het werken met kinderen en jongeren. In relatie gaan, in interactie gaan is noodzakelijk om te kunnen werken met mensen. Moeilijkheden gaan we niet uit de weg, we zien dit als uitdagingen waar we creatief kunnen mee omspringen. We willen steeds op een creatieve wijze oplossingsgericht samenwerken. Ook tijdens de opleidingen dagen we het creatief oplossingsgericht vermogen van de deelnemers uit. Een zekere speelsheid is ons hierbij niet vreemd.

DOCA

A: We zijn niet bang van wat actie. De vormingen worden steeds op een interactieve wijze gebracht. Leren uit de ervaring. We oefenen actief de verschillende methodieken. Het is vanuit deze ervaring, de praktijk, dat deelnemers het meest leren. Door, tijdens het oefenen,  in de rol te kruipen van de jongere, word je je pijnlijk bewust welk effect je handelen heeft op kinderen en jongeren. De ervaring is de snelste en beste leerschool.