Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een therapeutische/methodische, verbale interventiemethode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend gedrag (www. lsci.org)

Deze methodiek loodst zowel de volwassene als de jongeren door het incident.

Kinderen/jongeren verstoren hun eigen leefsituatie soms door het stellen van moeilijk gedrag. Dit gedrag berust vaak op of is onderhevig aan intense emoties, gevoelens, gedachten. Volwassenen die niet getraind zijn in het omgaan met dit gedrag weten zelden hoe zij dit soort situaties moeten hanteren.

Werkzame factoren van lSCI

Als resultaat van de inzet van LSCI leren en ervaren kinderen en jongeren:

  • de vaardigheden om het eigen gedrag te reguleren,
  • effectief om te gaan met hun emoties,
  • meer inzicht in het eigen gedrag,
  • een vergroting van het gevoel van eigenwaarde,
  • vermindering van angstige gevoelens,
  • meer begrip voor anderen,
  • een beter inzicht in het gedrag van anderen,
  • vertrouwensrelaties op te bouwen met volwassenen,
  • verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen.

Voor wie?

Deze methodiek werkt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar die grensoverschrijdend gedrag stellen en/of gedragsstoornissen vertonen en stressvolle situaties moeilijk kunnen hanteren

LSCI stelt de begeleider, ouder, leerkracht, opvoeder, pedagoog, .. in staat om tijdens of na een crisis met een kind te praten, te reflecteren, inzicht op te bouwen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit verloopt op een zeer methodisch wijze en  in een aantal fasen
inhoud opleiding:

Het is een vijfdaagse gecertificeerde training waarbij er telkens een ander centraal thema (zoals verstoorde waarneming, verschuiving van emoties,…) onder de loep wordt genomen en de 6 fases van het gesprek intensief worden ingeoefend.

Inschrijvingsformulier voor één van onze vijfdaagse trainingen

Training

Deze methodiek wordt aangeleerd tijdens een vijfdaagse training. Tijdens deze training komt de theorie aan bod, worden de verschillende interventies toegelicht en ingeoefend en aan de hand van videomateriaal geïllustreerd. De laatste dag is er een theoretische en praktische test voor het behalen van het LSCI-certificaat.

Data schooljaar 2021 – 2022

Eerste vijfdaagse LSCI opleiding van schooljaar 2021 – 2022:

 

Eerste vijfdaagse LSCI opleiding van 2021 – 2022

16, 18, 22, 25 en 29 november 2021

Exclusieve training voor Internaten Stad Gent

Vrijdag 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari 2022

Derde vijfdaagse LSCI opleiding van 2021 – 2022

10, 15, 21, 24 en 28 maart 2022

Inschrijvingen:

Inschrijvingsformulier voor één van de LSCI trainingen

doca-lsci@dbg.ksleuven.be

0032 498 08 18 05

natalie.francq@dbgroenveld.be

sanne.sondervorst@dbgroenveld.be

 

 

 

 

8 08 18 05circle

Kostprijs

De kostprijs voor deze vijfdaagse training bedraagt €390. Hierin zijn de kosten voor de vijfdaagse training (inclusief handboek, werkmap en certificaat), maaltijden (broodjeslunch) en koffiepauzes inbegrepen.
Remember: everyone in the classroom has a story that leads to misbehavior or defiance. 9 times out of 10, the story behind the misbehavior won’t make you angry. It will break your heart.
Annette Breaux