Life Space Crisis Intervention (LSCI) is een therapeutische/methodische, verbale interventiemethode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten voor kinderen en jongeren met chronische patronen van zelfondermijnend gedrag (www. lsci.org)

Deze methodiek loodst zowel de volwassene als de jongeren door het incident.

Kinderen/jongeren verstoren hun eigen leefsituatie soms door het stellen van moeilijk gedrag. Dit gedrag berust vaak op of is onderhevig aan intense emoties, gevoelens, gedachten. Volwassenen die niet getraind zijn in het omgaan met dit gedrag weten zelden hoe zij dit soort situaties moeten hanteren.

Werkzame factoren van lSCI

Als resultaat van de inzet van LSCI leren en ervaren kinderen en jongeren:

  • de vaardigheden om het eigen gedrag te reguleren,
  • effectief om te gaan met hun emoties,
  • meer inzicht in het eigen gedrag,
  • een vergroting van het gevoel van eigenwaarde,
  • vermindering van angstige gevoelens,
  • meer begrip voor anderen,
  • een beter inzicht in het gedrag van anderen,
  • vertrouwensrelaties op te bouwen met volwassenen,
  • verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen.

Voor wie?

Deze methodiek werkt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar die grensoverschrijdend gedrag stellen en/of gedragsstoornissen vertonen en stressvolle situaties moeilijk kunnen hanteren

LSCI stelt de begeleider, ouder, leerkracht, opvoeder, pedagoog, .. in staat om tijdens of na een crisis met een kind te praten, te reflecteren, inzicht op te bouwen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit verloopt op een zeer methodisch wijze en  in een aantal fasen
inhoud opleiding:

Het is een vijfdaagse gecertificeerde training waarbij er telkens een ander centraal thema (zoals verstoorde waarneming, verschuiving van emoties,…) onder de loep wordt genomen en de 6 fases van het gesprek intensief worden ingeoefend.

Training

5 Days Life Space Crises Intervention Certification Course

LSCI is a brain-based, trauma-informed, relationship-building verbal strategy that turns crisis situations into learning opportunities for young people who exhibit challenging behaviors.

LSCI provides educators, counselors, social workers, psychologists, child & youth care workers, parents, and other caring adults with a systematic, 6-stage process to move from stress and conflict to insight and long-term behavioral change.

Details:

Start: June 26th, 2023

End: June 30th, 2023

Organizer: Wim Hanssens, LSCI Master trainer

E-mail: wim.hanssens@telenet.be

English will be the working language during this five-day training. Contact: wim.hanssens@telenet.be

 

Cost: 450,00 EUR

Venue: Hotel Catalonia Plaza, Pl. Espanya 6-8, 08014 Barcelona, Espanya

Remark: You can still register by contacting us via email: wim.hanssens@telenet.be and stating your name and contact details (name, phone, organisation, Email)

Remember: everyone in the classroom has a story that leads to misbehavior or defiance. 9 times out of 10, the story behind the misbehavior won’t make you angry. It will break your heart.
Annette Breaux